Z kart historii

Klub Turystyki Rowerowej "HORYZONT"...

      W tym miejscu jest zamieszczony teksty o działalności naszego poprzednika - Klubu Turystyki Rowerowej HORYZONT (2000-2003), kierowanego przez Konrada Antkowiaka
      Kilkanaście lat temu ta grupa ambitnych rowerzystów zorganizowała cykl wspaniałych imprez, w tym kilka wypraw zagranicznych.
      Pierwszy artykuł pt. "Rowerem po krymie" został opublikowany w miesięczniku "Ziemia Wschowska" nr 16 (86) 18 grudnia 2003 roku.     
      Drugi artykuł pt. "Majówka KTR HORYZONT" został opublikowany 12 maja 2000 roku na łamach dwutygodnika regionalnego "Słowo Ziemi Wschowskiej"
      W końcowym fragmencie występuje Marian Boryczka - właściwie Marek Boryczka, ówczesny dyrektor zespołu szkół rolniczych w Sławie, a obecnie Starosta Wschowski.